Ingatlankereső

Eladó
Kiadó
M Ft

Eladná ingatlanát?

Kattintson ide

15 éves szakmai tapasztalattal vállaljuk ingatlana eladását. A legmagasabb ingatlanpiaci árakhoz igazodva reálisan beárazzuk, és legjobb tudásunk szerint belátható időn belül értékesítjük. Rendkívül kedvező megbízási díjunk 2 – 2.5% +ÁFA. Ügyvéd, bank független, ingyenes hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány készítése, valamint minden ingatlannal kapcsolatos ügyben készségesen állunk rendelkezésére.

Eladom az ingatlanom

Adatkezelési tájékoztató

A HAPPY HOUSE INGATLAN Ingatlanforgalmazó-és Közvetítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ( Rövidített név: Happy House Ingatlan Bt., Székhely: 1173 Budapest, Gyökér utca 7-9. A. ép. földszint 2.) a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Happy House Ingatlan Bt. adatkezeléseivel kapcsolatos an felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.hhingatlan.hu/adatvedelem címen.

 

 

A Happy House Ingatlan Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.

 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. ( info@hhingatlan.hu )

 

A Happy House Ingatlan Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Happy House Ingatlan Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Happy House Ingatlan Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: HAPPY HOUSE INGATLAN Ingatlanforgalmazó-és Közvetítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Rövidített név: Happy House Ingatlan Bt

Székhely (Levelezési cím): 1173 Budapest, Gyökér utca 7-9. A. ép. földszint 2.

Cégjegyzék szám: 01-06-774910

Adószám: 22313719-2-42

Ügyvezető: Borbély István

Telefonszám: 06203887217

Ingatlaniroda címe: 1173 Budapest, Pesti út 128.

e-mail cím: info@hhingatlan.hu

webcím: www.hhingatlan.hu

 

Alapfogalmak a személyes adatokkal kapcsolatban

Érintett / Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

 

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

 

 

 Adatkezelési alapelvek
A hhingatlan.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban üzemeltető) csakis olyan személyes adatokat kezel, amelyhez előzetesen a felhasználó hozzájárult és megfelelő tájékoztatást kap az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az üzemeltető kizárólag meghatározott célból kezeli a személyes adatokat, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében. Az adatok kezelése a felhasználók számára világos céllal történik és az adatokat csak a szükséges ideig vannak megőrizve.

Kizárólag olyan személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához nélkülözhetetlen. A személyes adatok kezelése csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben történik. Az alábbi adatkezelés célja, hogy a honlapon lévő kapcsolati űrlapokon (ajánlatkérés, kapcsolat) keresztül az üzemeltető fel tudja venni az érdeklődőkkel a kapcsolatot és így a szolgáltatását tudja értékesíteni.

Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kívánja az üzemeltető felhasználni, erről előzetesen köteles a felhasználót tájékoztatni és a hozzájárulását kérni, illetve lehetőséget kell biztosítania számára, hogy adatainak felhasználását megtiltsa.

A felhasználó kérheti, hogy tájékoztatva legyen személyes adatai kezeléséről, vagy ha úgy dönt, akkor a személyes adatai törléséről. Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltetője köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több mint 30 nap.

Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a felhasználó által használt szolgáltatásainak fejlesztése és/vagy működtetése érdekében továbbítja. Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A weboldal külső (nem az üzemelő. által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezen linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az üzemeltető minden felelősségét kizárja.

 Cookie-k (sütik) kezelése

 

A sütik feladata:

 

-       információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 

-       megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek  felhasználásra kerül(het)nek pl.  online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 

-       megkönnyítik a weboldal használatát;

 

-       minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie ) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie –k.

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Happy House Ingatlan Bt. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ide je a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Harmadik fél által elhelyezett cookie -k (analitika)

A Happy House Ingatlan Bt. weboldalán alkalmazza a Google  Analytics,  mint harmadik fél sütijeit is . A  Google  Analytics statisztikai  célú  szolgáltatás  használatával  a Happy House Ingatlan Bt. információkat  gyűjt  azzal  kapcsolatban,  hogy  a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

- az adatgyűjtés ténye,

- az érintettek köre,

- az adatgyűjtés célja,

- az adatkezelés időtartama,

- az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

- az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel a weboldalon:

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat
Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím, telefonszám
Kapcsolattartás, azonosítás, a szolgáltatás nyújtása, későbbi jogok és követelések érvényesítése, statisztika készítése
Az üzenetküldés időpontja
Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldéskori IP cím
Technikai művelet végrehajtása
 

Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/ajánlatot/visszahívást kérő/érdeklődő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-postai úton a 1173 Bp. Gyökér u. 7-9. A. fszt. 2.

-e-mail útján az info@hhingatlan.hu e-mail címen,

-telefonon a +36 203887217 számon.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.

Mobile: +36 30 598 7210

Fax: +36 1 700 2866

Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Az adatok továbbításra kerülhetnek a következők részére:

 

Pető Mária okleveles építészmérnök. (energetikai tanúsítvány készítése)

Mobil: 703273554.

E-mail cím: mariapeto.epterv@gmail.

Az felhasználó személyes adatai, az Ő hozzájárulásával továbbításra kerülhetnek az adásvételi vagy előszerződést megkötő ügyvéd számára.

 

A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

 

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:


a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum, időpont.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.  törvény 6. § (5)bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

Ingatlanközvetítői megbízás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni az ingatlanközvetítői tevékenység ellátása érdekében kötött megbízás szerződés esetén az adatkezelés részleteit, a következőket:

- az adatgyűjtés ténye,

- az érintettek köre,

- az adatgyűjtés célja,

- az adatkezelés időtartama,

- az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

- az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság, szig. szám, személyi szám, adóazonosító, telefon, e-mail, az ingatlan pontos címe és helyrajzi száma, az ingatlanon lévő mindennemű teher, annak típusa, mértéke - ha ezek személyes adatnak minősülnek, a tényleges tulajdonos/a képviseletre jogosult adatai.

Az érintettek köre: Az adatkezelővel megbízási szerződést kötő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az ingatlanközvetítői tevékenység ellátása, a szerződésben rögzített szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, nyújtása, és biztosítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A személyes adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli az adatkezelő. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a 1173 Bp. Gyökér u. 7-9. A. fszt. 2.

- e-mail útján az info@hhingatlan.hu e-mail címen,

- telefonon a +36 203887217 számon.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése. 

Az adatok továbbításra kerülhetnek a követők részére:

Pető Mária okleveles építészmérnök. (energetikai tanúsítvány készítése)

Mobil: 703273554.

E-mail cím: mariapeto.epterv@gmail.

Az érintettek személyes adatai, az Ő hozzájárulásával továbbításra kerülhetnek az adásvételi vagy előszerződést megkötő ügyvéd számára.

 

Megtekintési vagy címátvételi nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni az ingatlanközvetítői tevékenység ellátása érdekében, a felek által aláírt megtekintési nyilatkozat vagy címátvételi nyilatkozat esetén az adatkezelés részleteit, a következőket:

 

- az adatgyűjtés ténye,

- az érintettek köre,

- az adatgyűjtés célja,

- az adatkezelés időtartama,

- az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

- az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság, szig. szám, személyi szám, adóazonosító, telefon, e-mail. 

Az érintettek köre: Az adatkezelővel megtekintési nyilatkozatot aláíró valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A megtekintési nyilatkozat használata, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A személyes adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli az adatkezelő. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a 1173 Bp. Gyökér u. 7-9. A. fszt. 2.

- e-mail útján az info@hhingatlan.hu e-mail címen,

- telefonon a +36 203887217 számon.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Az adatok továbbításra kerülhetnek a követők részére:

Pető Mária okleveles építészmérnök. (energetikai tanúsítvány készítése)

Mobil: 703273554.

E-mail cím: mariapeto.epterv@gmail.

Az érintettek személyes adatai, az Ő hozzájárulásával továbbításra kerülhetnek az adásvételi vagy előszerződést megkötő ügyvéd számára.