Ingatlankereső

Eladó
Kiadó
M Ft

Eladná ingatlanát?

Kattintson ide

15 éves szakmai tapasztalattal vállaljuk ingatlana eladását. A legmagasabb ingatlanpiaci árakhoz igazodva reálisan beárazzuk, és legjobb tudásunk szerint belátható időn belül értékesítjük. Rendkívül kedvező megbízási díjunk 2 – 2.5% +ÁFA. Ügyvéd, bank független, ingyenes hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány készítése, valamint minden ingatlannal kapcsolatos ügyben készségesen állunk rendelkezésére.

Eladom az ingatlanom

Hasznos információk

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 2019-ben is használt lakó-és egyéb ingatlan megszerzése esetén 4%.

Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) résztulajdonának szerzése esetén a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket.

Új építésű ingatlan esetén 15 millió forintig illetékmentes, 15 millió forint feletti rész 4%-az illeték.

Csere esetén az elcserélt lakások értékének különbözete után az illeték mértéke 4%

Magánszemély lakóingatlan vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző három éven vagy azt követő egy éven belül eladja a két ingatlan értékének a különbözete után 4% illetéket fizet a magánszemély, abban az esetben, amennyiben a megvásárolt ingatlan értéke magasabb, mint az eladott ingatlan értéke.

Negatív illetékalapnál nem kell illetéket fizetni:

Magánszemély lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző három éven vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb, akkor illetéket nem kell fizetni.

További illetékkedvezmények:

Öröklési és ajándékozási illeték

Öröklési és ajándékozási ügyekben az illeték mértéke egységesen 18 százalék, lakástulajdonnál, és ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén 9 százalék.

Az egyenes ági rokonok minden vagyonszerzése (ingyenes, visszterhes) jellegétől és értékétől függetlenül mentesül a vagyonszerzési illeték alól. Ez a szabályozás kiterjed az özvegyek öröklésére is.

Fiatalok, első lakásvásárlásánál az illeték mértéke:

A 35. életévüket be nem töltött lakásvásárlóknál az első lakásszerzés után, amennyiben a megvásárolt ingatlan vételára nem haladja meg a 15 millió forintot, akkor az illetékre 50% kedvezmény jár.

 

Illetékmentesség:

1.Építési telek vásárlásakor abban az esetben, amennyiben 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át.

2. Új építésű ingatlan esetén 15 millió forintig illetékmentes.

3. Lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb.

4. Ajándékozás és öröklés egyenes ági rokonoknál illetékmentes

Az egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) minden vagyonszerzése (ingyenes, visszterhes) jellegétől és mértékétől függetlenül mentesül a vagyonszerzési illeték alól. Ez a szabályozás kiterjed az özvegyek öröklésére is.

Az egyenes ági rokonság azon természetes személyek között áll fenn, akik közül az egyik a másiktól származik. Felmenő egyenes ági rokonok az elődök, így a szülő, a nagyszülő, a dédszülő, míg lemenő egyenes ági rokonok: gyermek, unoka, dédunoka, azaz az utódok.

Vegyünk négy példát és alkalmazzuk azt 20millió forint értékű lakásra.

1. példa:

Még nem vagy 35 éves, és első lakásodat veszed meg, mennyi lesz az illeték?

20.000.000 Ft

4%-a = 800.000 Ft.

erre 50% illetékkedvezmény jár, vagyis a fizetendő illeték ez esetben 400.000 Ft.

 

2. példa:

Már elmúltál 35 éves, nem adtál el 3 éven belül másik lakást és a vásárlást követő 1 éven belül sem fogsz eladni másik lakást. Mennyi illetéket kell így fizetni?

Ebben az esetben illetékkedvezmény nincsen, tehát

20.000.000 Ft

4%-a = 800.000 Ft. illetéket kell fizetni.

 

3. példa:

Elmúltál 35 éves és a vásárlást megelőző 3 éven belül eladtál egy ingatlant 16.000.000 Ft. értékben.

20.000.000 – 16.000.000 = 4.000.000 Ft

Ebben az esetben az illeték alapja a különbözet; 4.000.000 Ft, ennek a 4%-a = 160.000 Ft., a fizetendő illeték.

 

4. példa:

Elmúltál 35 éves és a vásárlást megelőző 3 éven belül értékesítettél 22.000.000 Ft-ért egy ingatlant.

Mivel a megvásárolt ingatlan vételára kevesebb, mint az eladotté, így mentesülsz az illetékfizetés alól. Ez esetben az illeték 0 Ft.

 

Borbély István

Happy House Ingatlaniroda