Hasznos tanácsok

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 2013-ban, használt lakó-és egyéb ingatlan megszerzése esetén 4%.

Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) résztulajdonának szerzése esetén a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket.

Új építésű ingatlan esetén 15 millió forintig illetékmentes, 15 millió forint feletti rész 4%-az illeték.

Csere esetén az elcserélt lakások értékének különbözete után az illeték mértéke 4%

Lakóingatlan egy éven belüli vétele és eladása esetén a két ingatlan értékének a különbözete után 4% illetéket fizet a magánszemély, abban az esetben, amennyiben a megvásárolt ingatlan értéke magasabb, mint az eladott ingatlan értéke.

Negatív illetékalapnál nem kell illetéket fizetni:

Magánszemély lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb, akkor illetéket nem kell fizetni.

Öröklési és ajándékozási illeték

Öröklési és ajándékozási ügyekben az illeték mértéke egységesen 18 százalék, lakástulajdonnál, és ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén 9 százalék.

Az egyenes ági rokonok minden vagyonszerzése (ingyenes, visszterhes) jellegétől és értékétől függetlenül mentesül a vagyonszerzési illeték alól. Ez a szabályozás kiterjed az özvegyek öröklésére is.

 

Illetékkedvezmények:

Fiatalok, első lakásvásárlásánál csökkent az illeték mértéke:

A 35. életévüket be nem töltött első lakásvásárlóknál a korábban maximum 40ezer forintos kedvezményt eltörölték valamint a korábbi 8 millió forint értékhatár 15 millió forintra emelték, így az első lakásszerzés után, amennyiben a megvásárolt ingatlan vételára nem haladja meg a 15 millió forintot, akkor az illetékre 50% kedvezmény jár.

 

Illetékmentesség:

1.Építési telek vásárlásakor abban az esetben, amennyiben 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át.

2. Új építésű ingatlan esetén 15 millió forintig illetékmentes.

3. Lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb.

4. Ajándékozás és öröklés egyenes ági rokonoknál illetékmentes

Az egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) minden vagyonszerzése (ingyenes, visszterhes) jellegétől és mértékétől függetlenül mentesül a vagyonszerzési illeték alól. Ez a szabályozás kiterjed az özvegyek öröklésére is.

Az egyenes ági rokonság azon természetes személyek között áll fenn, akik közül az egyik a másiktól származik. Felmenő egyenes ági rokonok az elődök, így a szülő, a nagyszülő, a dédszülő, míg lemenő egyenes ági rokonok: gyermek, unoka, dédunoka, azaz az utódok.

Vegyünk négy példát és alkalmazzuk azt 10millió forint értékű lakásra.

1. példa:

Még nem vagy 35 éves, és első lakásodat veszed meg, mennyi lesz az illeték?

10.000.000 Ft

4%-a = 400.000 Ft.

erre 50% illetékkedvezmény jár, vagyis a fizetendő illeték ez esetben 200.000 Ft.

 

2. példa:

Már elmúltál 35 éves, nem adtál el 1 éven belül másik lakást és a vásárlást követő 1 éven belül sem fogsz eladni másik lakást. Mennyi illetéket kell így fizetni?

Ebben az esetben illetékkedvezmény nincsen, tehát

10.000.000 Ft

4%-a = 400.000 Ft. illetéket kell fizetni.

 

3. példa:

Elmúltál 35 éves és a vásárlást megelőző egy éven belül eladtál egy ingatlant 8.000.000 Ft. értékben.

10.000.000 – 8.000.000 = 2.000.000 Ft

Ebben az esetben az illeték alapja a különbözet; 2.000.000 Ft, ennek a 4%-a = 80.000 Ft., a fizetendő illeték.

 

4. példa:

Elmúltál 35 éves és a vásárlást megelőző egy éven belül értékesítettél 12.000.000 Ft-ért egy ingatlant.

Mivel a megvásárolt ingatlan vételára kevesebb, mint az eladotté, így mentesülsz az illetékfizetés alól. Ez esetben az illeték 0 Ft.

 

Borbély István

Happy House Ingatlaniroda